OKUL ÖNCESİ

OKUL ÖNCESİ

Okul Öncesi dönemin yaşamın temeli olduğu bilincinde olarak, çocuğun psikomotor,  sosyal-duyuşsal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemekteyiz. Bu dönemde  özbakım becerileri  kazanan çocuk ilköğretime de hazır hale gelmektedir.

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşabilmeleri için yoğun dinleme ve konuşma çalışmaları yaptırılmaktadır.

Verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma duygu ve davranışları geliştirilmektedir.

Etkinlikler bu yaş grubuna uygun olacak şekilde oyun temellidir.

Çocuğun gelişimi düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarının gelişimini teşvik edici zenginleştirilmiş ortamlarla teşvik edilmektedir.

To Top ↑